kamarian1

Οδηγίες υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να καταθέσουν, μέχρι την 15/6/2022 15/7/2022, μια περίληψη της εισήγησής τους (έως το πολύ 200 λέξεις). Για να καταθέσετε την περίληψη πατήστε εδώ. Αυτός είναι ο βασικός και προτιμητέος τρόπος υποβολής!

Διαφορετικά μέσω e-mail, υιοθετώντας τα χαρακτηριστικά γραφής που περιγράφονται παρακάτω:

Μέγεθος γραμματοσειράς: 12

Διάστιχο: 2

Διάταξη σελίδας (περιθώρια): Πάνω-Κάτω: 2,54 εκ. Αριστερά-δεξιά: 3,17 εκ.

Στην αρχή της Περίληψης θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία (όπως και στην εφαρμογή):

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Διεύθυνση

τηλέφωνα επικοινωνίας (κινητό και σταθερό)

e-mail

Θεματική Ενότητα για την οποία κατατίθεται η περίληψη________________

Οδηγίες υποβολής Read More »

Εγγραφή

*Η εγγραφή μπορεί να ολοκληρωθεί ΜΟΝΟ στην περίπτωση που έχετε λάβει απάντηση για την αποδοχή της πρότασής σας.

Εγγραφή έως 15.06.2022

Κόστος εγγραφής:

Εισηγητές (Μέλη ΔΕΠ): 50 ευρώ

Εισηγητές (Μη μέλη ΔΕΠ): 35 ευρώ

Για κάθε ενδιαφερόμενο/η: 15 ευρώ

Για φοιτητές/τριες (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς): 10 ευρώ

Η καταβολή του ποσού θα πρέπει να γίνει στην Τράπεζα Πειραιώς, ως εξής:

Αριθμός Λογαριασμού: 6319-030020-489

IBAN: GR22 0171 3190 0063 1903 0020 489

Δικαιούχος: Πανεπιστήμιο ΠΑΤΡΩΝ -ΕΛΚΕ

Αιτιολογία: ΦΚ 82115 + Όνομα + Επίθετο

Στην κατάθεση επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητο να γραφεί το έργο με τον κωδικό του (ΦΚ 82115), το όνομα και το επίθετο του καταθέτη – για παράδειγμα: ΦΚ 82115 Ιωάννης Καμαριανός

Μετά την κατάθεση του ποσού είναι απαραίτητη η αποστολή της απόδειξης κατάθεσης του ποσού σε ηλεκτρονική μορφή, στο e-mail: socedu5@gmail.com

Όσοι/ες επιθυμούν τιμολόγιο θα πρέπει να μας ενημερώσουν κατά την αποστολή της απόδειξης κατάθεσης του ποσού.

Εφόσον ολοκληρώσετε την εγγραφή σας (καταβολή κόστους συμμετοχής και αποστολή απόδειξης, όπως περιγράφεται προηγουμένως), παρακαλούμε για την καταχώριση των στοιχείων επικοινωνίας σας πατώντας εδώ

**Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή οδηγιών και συνδέσμων για τη διαδικτυακή συμμετοχή στο συνέδριο, καθώς και για την αποστολή της βεβαίωσης συμμετοχής.

Το συνέδριο μπορεί να παρακολουθήσει δωρεάν κάθε ενδιαφερόμενος/η, χωρίς πρόσβαση στις παροχές του Συνεδρίου.

Εγγραφή Read More »

Σκοποί και στόχοι

Σκοπό του Συνεδρίου αποτελεί η ανάδειξη των διαστάσεων της πανδημικής κρίσης στο σχολείο και την κοινωνία. Η πανδημία αποτέλεσε μια πρωτόγνωρη κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία επηρέασε όλους τους τομείς της κοινωνίας, μεταξύ των οποίων και το σχολείο. 

Η «κοινωνική απόσταση» αποτέλεσε βασική πρακτική για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης. Τα σχολεία χρειάστηκε να κλείσουν και να χρησιμοποιηθούν νέοι τρόπο/πρακτικές εκπαίδευσης των μαθητών και των σπουδαστών, οι οποίες απαιτούσαν διαφορετικές μορφές οργάνωσης της διδασκαλίας αφενός και νέες δεξιότητες και ικανότητες από μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Πράγματι, μαθητές και εκπαιδευτικοί έπρεπε να διαθέτουν νέα υλικά μέσα προκειμένου να συμμετέχουν στην εκπαίδευση (διαδίκτυο, υπολογιστές, κ.λπ.) αλλά και κατάλληλες δεξιότητες και ικανότητες (γνώσεις στις νέες τεχνολογίες) για τη διαχείρισή τους. Η επιστροφή των μαθητών και των σπουδαστών στο σχολείο συνοδεύτηκε από διάφορα μέτρα όπως η χρήση μάσκας, η διενέργεια ελέγχων νόσησης, κ.ά. 

Η πανδημία ανέδειξε νέες μορφές ανισοτήτων σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Στο σχολείο οι ανισότητες μεταξύ των μαθητών εντάθηκαν. Μαθητές, κυρίως, από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες δεν συμμετείχαν στην τηλεκπαίδευση, ενώ άλλοι μαθητές δεν είχαν τα απαιτούμενα μέσα αλλά και τις δεξιότητες να συμμετέχουν στην τηλεκπαίδευση. Η αναζήτηση άλλων τρόπων προστασίας της υγείας των μαθητών και των σπουδαστών, όπως η χρήση της μάσκας, επιβλήθηκε, μεταξύ άλλων, από την ανάγκη ενεργοποίησης της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών και γενικότερα της κοινωνικοποίησης, η οποία ήταν ανύπαρκτη κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης. Η επαναλειτουργία των σχολείων σε νέες συνθήκες έχει σοβαρές κοινωνικές και ψυχ(ολογ)ικές επιπτώσεις στους μαθητές αλλά και όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εισηγήσεων: 15/06/2022
Παράταση έως 15/07/2022
Υποβάλετε, κάνοντας κλικ εδώ.

Σκοποί και στόχοι Read More »